Honorowy patronat:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Adam Krętowski

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, Białystok
+ online po rejestracji warsztatykardiologiczne.pl

Rejestracja uczestników Warsztatów Kardiologicznych 2022

Prosimy o wypełnienie formularza podstawowymi danymi,
niezbędnymi do przeprowadzenia procesu rejestracji uczestnika warsztatów.