Honorowy patronat:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Adam Krętowski

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, Białystok
+ online po rejestracji warsztatykardiologiczne.pl

Rejestracja uczestników Warsztatów Kardiologicznych 2022

Zakończyłą się 2 grudnia 2022 o godzinie 23:59.