Honorowy patronat:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Adam Krętowski

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, Białystok
+ online po rejestracji warsztatykardiologiczne.pl

Program konferencjiRejestracja

Program konferencji

XXI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód 2022

Standardy AD 2022 na przykładach klinicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu + online po rejestracji, Białystok, 10.12.2022 r.

Miejsce obrad: Szpitalna 37, Białystok i online po rejestracji.

9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji

9:10 – 9:40 Wykład inauguracyjny – Prof. A. Torbicki – Wytyczne ESC/ERS Nadciśnienia Płucnego 2022 – dla lekarzy praktyków

9.40 – 11.10 Sesja I (90 min.) Od komorowych zaburzeń rytmu do niewydolności serca
– postępowanie w 2022 roku
Przewodniczący: Prof. B. Sobkowicz, Prof. S. Dobrzycki
Panel dyskusyjny: Dr n. med. B. Galar, Dr n. med. R. Sawicki, Dr n. med. M. Witkowski
1. Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy – postępowanie
w 2022 roku.
– 20 min. Prof. P. Mitkowski
2. Niewydolność serca – jak leczyć nowocześnie? – 20 min. Prof. P. Rozentryt
3. Różne stadia niewydolności serca – czy różne leczenie?
– 20 min. Prof. A. Pawlak
4. Przełomowe terapie lipidowe – otwarcie nowego programu NFZ
– 15 min. Prof. A. Tomaszuk – Kazberuk

11.10 – 11.30 Kardiologia w warunkach wojny (20 min.)
– Prof. Nelya Oryschyn, Prof. Yurij Ivaniv

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa (20 min).

11.50 – 12.55 Sesja II (65 min.) Kardiolog na konsultacji: pacjent onkologiczny z chorobą serca.
Operacje pozasercowe w świetle najnowszych wytycznych 2022
Przewodniczący: Doc. A. Lisowska, Doc. M. Knapp, Prof. Przemek Leszek
Panel dyskusyjny: Prof. K. Kamiński, Doc. A. Szpakowicz, Dr n. med. M. Kucharewicz
1. Pacjent onkologiczny z chorobą serca – w świetle najnowszych wytycznych 2022
– 25 min. Prof. P. Leszek
2. Wpływ leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy
– 15 min. Doc. M. Knapp
3. Kardiolog na konsultacji – ocena i przygotowanie pacjenta kardiologicznego do operacji pozasercowej
– 20 min. Doc. A. Lisowska
Dyskusja – 5 minut

12.55 – 13.05 Przerwa kawowa (10 min).

13.05 – 14.05 Sesja III (60 min.) Nadciśnienie płucne – częściej niż myślisz
Przewodniczący: Prof. K. Kamiński, Prof. B. Sobkowicz
1. Postępowanie z pacjentem po zatorowości płucnej – czy mojemu pacjentowi grozi CTEPH?
– 20 min. Prof. M. Ciurzyński
2. Nadciśnienie płucne niejedno ma imię – prezentacja przypadków –
20 min. – Doc. Anna Szpakowicz
3. Dyskusja – 5 min.
4. Blaski i cienie diagnostyki i leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego
– 15 min. Dr n med. Katarzyna Ptaszyńska

14.05 – 14.20 Przerwa kawowa (15 min).

14.20 – 15.35 Sesja IV Choroba wieńcowa – współczesne wyzwania (75 min.)
Przewodniczący: Prof. R. Gil, Prof. L. Kułyk, Prof. A. Tycińska
Panel dyskusyjny: Prof. B. Sobkowicz, Prof. S. Dobrzycki, Prof. T. Hirnle
1.  Wyzwania kardiochirurgii czasu wojennego Prof. L. Kułyk- 15 min.
2. Rewaskularyzacja tt wieńcowych u pacjentów z PZW.
Pro/contra Prof. R. Gil (pro) Prof. A. Tycińska (contra) – 20 min.
3.  Rewaskularyzacja wielonaczyniowa u pacjenta ze świeżym zawałem serca.
Pro/contra. Prof. M. Hawranek (pro)/Prof. M. Gierlotka (contra) – 20 min.
4. Dyskusja – 20 min.

15.35 Zakończenie obrad i lunch

Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Prof. Bożena Sobkowicz

dr hab. Anna Lisowska

Anna Kalinowska

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk

Prof. Agnieszka Tycińska

dr hab. Małgorzata Knapp

Prof. Karol Kamiński

PARTNERZY WARSZTATÓW KARDIOLOGICZNYCH

ZŁOTY
PARTNER

SREBRNY
PARTNER

BRĄZOWY PARTNER

PARTNERZY

Galeria zdjęć

Z poprzedniej edycji Warsztatów Kardiologicznych

ORGANIZATOR TECHNICZNY

 

EUREKA Karolina Sacha

ul. Wierzbowa 3C

15-743 Białystok

NIP: 542 31 32 071

 

Tel.: +48 (85) 6518 627

Mobile: + 48 505 503 411