Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę EUREKA Karolina Sacha, ul. Wierzbowa 3 C, 15-743 Białystok. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w XIX Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznych Wschód-Zachód w Białymstoku.